Kolektívne pôžičky

Kolektívne pôžičky

Keď človek potreboval získať finančné prostriedky, tradične mal na výber z troch základných možností. Požičať si na dobré slovo od rodiny alebo známych, požičať si na základe zmluvy o úvere od inej fyzickej osoby, alebo získať prostriedky od licencovanej bankovej, či nebankovej spoločnosti. Prvá možnosť nie je dostupná každému, a nie každý ju aj chce z osobných dôvodov využiť. Druhá bude pravdepodobne spojená s vysokými nákladmi možno až na hranici úžery. Tretia eventualita je tou klasickou, ktorú využíva najväčšie množstvo Slovákov.

podnikatelé.jpg

Trh so spotrebiteľskými úvermi
Sa však markantne mení, stierajú sa rozdiely medzi bankovými a nebankovými subjektmi. Na jednej strane pre klienta pozitívnym smerom, maximálna výška úrokov je limitovaná. Neustále sa zvyšujúca regulácia má však aj negatívne dosahy pre klientov. Spoločnosti poskytujúce úvery musia dôsledne overovať príjem žiadateľa, počítať napríklad s výdavkami na zabezpečenie základného živobytia. Cieľom je, aby úvery boli dostupné len pre tých, ktorí si úver môžu dovoliť splácať. Tento zámer samozrejme nie je možné spochybňovať, zadlženosť slovenských domácností rastie najviac v EÚ. No formalizácia celého procesu spôsobila, že na úver z rôznych dôvodov nedosiahnu ani ľudia, ktorí by ho reálne splácať dokázali. A potrebujú ho. Riešenie však existuje – získanie prostriedkov vo forme kolektívnej pôžičky.

ekonomika.jpg

Čo sú to kolektívne pôžičky?
Kolektívne pôžičky, možno známejšie pod anglickým pomenovaním peer-to-peer úvery (P2P), sú moderným nástrojom umožňujúcim stretnutie ponuky s dopytom, do istej miery transformujúcim tradičný model bankovníctva. Spájajú ľudí, ktorí majú peniaze, s ľuďmi, ktorí ich potrebujú, všetko je realizované prostredníctvom on-line platformy. Prvou spoločnosť, ponúkajúcou služby kolektívnych pôžičiek, bola britská firma Zopa, ktorá vstúpila na trh už v roku 2005. Odvtedy nastal masívny rozmach kolektívnych pôžičiek, niektorí v nich vidia budúcnosť bankovníctva, čo je však stále do veľkej miery príliš optimistické tvrdenie. Vo Veľkej Británii ako najväčšom trhu aktuálne tvoria kolektívne pôžičky 4 % z celkového trhu s úvermi.
Každopádne, kolektívne pôžičky sa stali relevantnou alternatívou dostupnou aj Slovákom. Na našom trhu sa presadili predovšetkým slovenské portály Žltý melón a Zinc euro, no záujemcom nič nebráni ani v prístupe na zahraničné portály, niektoré z nich ako Finzo majú dokonca stránky preložené do slovenského jazyka.

Ohodnoťte příspěvek