Závislosť na hry

Závislosť na hry

Človek sa považuje za závislého od hier, ak im venuje čoraz viac a viac času „do takej miery, že hry majú prednosť pred ostatnými záujmami jeho života.
Čo je základom skutočnosti, že sa človek primkne k hre natoľko, že sa stáva jeho životom?

hračky

Náš svet
Tiež je to hra? Pretože nie je nič iného, človek nahradzuje jedno druhým. Pričom hra, do ktorej vstupuje, sa mu podriaďuje, nachádza sa v nej, dostáva od nej spätnú väzbu, má na neho vplyv. Je to pre neho spojenie udalostí a vzájomných vzťahov, ku ktorým má on najbližšie. Aktívne sa v hre účastní! Ľudia na hry utrácajú veľa peňazí a sú v nich pripravení žiť.

Myslíte si, že je to ochorenie?
Môj názor je, že akákoľvek záľuba, pokiaľ sa neodkláňa od cieľa stvorenia, môže mať svoj priestor vo svojom voľnom čase. Avšak, ak mu zaberie viac času – už je to choroba.

Je možné túto chorobu prekonať?
To si nemyslím, že by ju niekto odmietol prekonať dobrovoľne, pretože nahradenie rozprávkového sveta reálnym – je rovnako, ako si ukradnúť život. Pre neho je život – hra. V skutočnosti, to nie je hra, ale jeho život! Ale veď náš život – je tiež len hlúpa hra. Celú dobu hovoríme iba o jednej veci: to všetko sa pre človeka stane detskými hrami len vtedy, keď sa pozdvihne k skutočnému zmyslu jeho života. Všetko prestáva existovať samostatne, pretože vyhliadky pre odhalenie pravého sveta, na odhalenie večnosti a dokonalosti zatienia všetky hry, všetko, čo dnes má.

minecraft

Existujú hry preto, aby človeka k tomu postrčili?
Nepostrčia, len jednoducho spríjemnia čas, pokiaľ si ľudstvo ešte neuvedomilo, v akom beznádejnom, konečnom stave sa nachádza. Hry dokážu človeka ovládnuť natoľko, že dokonca za ne míňajú peniaze. Hry sú podobné hazardným strojom len hry sú trošku rafinovanejšie. Pretože hra je dostupná do toho štádia po kým neovládne človeka natoľko, že je schopný utratiť peniaze len za to, aby sa dostal do ďalšieho levelu.

Závislosť na hry
3.5 (70%)4